Creative Commons

Afbeeldingen, video en audio op deze website vallen onder Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland-licentie, tenzij nader aangegeven door © (copyright)

De media op deze website mag alleen worden hergebruikt als het is voorzien van een link naar de licentiehouder (https://www.dactpublica.nl/teptep.nl) met naamsvermelding (TepTep Nagels en Handen)

De media met een © kenmerk mag niet worden hergebruikt.

© Creative Commons

Geen reacties gevonden