Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.teptep.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Gebruik van de teptep.nl-website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel DACT Publica zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan DACT Publica de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet garanderen.
DACT Publica garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website wijst DACT Publica van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer DACT Publica links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door DACT Publica worden aanbevolen. DACT Publica aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DACT Publica niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.teptep.nl worden getoetst aan een aantal criteria.


Auteursrechten

DACT Publica behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACT Publica of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Met betrekking tot afbeeldingen, video of audio geldt dat de auteursrechten vallen onder Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen met een copyright symbool. Het is de bezoeker dus toegestaan deze media te kopiëren, bewerken, dupliceren en/of publiceren, mits de bron teptep.nl wordt vermeld en gekoppeld.


Wijzigingen

DACT Publica behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Geen reacties gevonden